Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường Đô thị – ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Đào tạo: Đại học DAYEH Đài Loan
Tel: 0918907807
Email: hangnt@hau.edu.vn

Họ và tên: BÙI THỊ VIỆT ANH
Học hàm, học vị: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường Đô thị – ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0904680475
Email: vietanh.dothi.hau@gmail.com