Họ và tên: BÙI THỊ VIỆT ANH
Học hàm, học vị: Cử nhân
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường Đô thị – ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0904680475
Email: vietanh.dothi.hau@gmail.com