Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường, căn cứ năng lực, nhu cầu đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy Khoa Kỹ thuật Đô thị năm 2021 như sau: