Trần Văn Huy

Từ kinh nghiệm cá nhân, anh nhận thấy, các cơ hội học bổng của ngành Cấp thoát nước và ngành Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị rất nhiều, không chỉ từ các nước châu Âu, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cũng là những quốc gia cung cấp nhiều học bổng cho công dân Việt Nam.