Cô Nguyễn Kiều Loan

[Theo dấu chân du học]🇦🇺🇦🇺🇦🇺
Hãy cùng khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị ( khoa Đô Thị) đến thăm đất nước Kangaroo tươi đẹp nhé !!! 🇦🇺🇦🇺🇦🇺
Cựu sinh viên của khoa là cô Kiều Loan – chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị