Bạn Thanh Bình, lớp 15D

“Kết thúc hành trình 4,5 năm!
Đúng là không quá dài cũng không quá ngắn. Chân thành em xin cảm ơn các thầy cô, người luôn đồng hành, dìu dắt chúng em trong suốt năm tháng trên giảng đường đại học.