QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2021 ĐKXT BẰNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ PHƯƠNG THỨC THI TUYỂN KẾT HỢP VỚI XÉT TUYỂN

Các bạn xem thêm thông tin tại đây: http://hau.edu.vn/Quyet-dinh-cong-nhan-diem-trung-tuyen-va-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy–Dot-1-nam-2021-DKXT-bang-phuong-thuc-xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-va-phuong-thuc-thi-tuyen-ket-hop-voi-xet-tuyen_n2408.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.