QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã ký Quyết định số 201/QĐ-ĐHKT-ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nội dung chi tiết của Quy chế xem tại đây.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.