Khoa Đô Thị – Nâng Bước Tương Lai!

1. Logo Khoa Đô thị

Logo của Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị
(Gọi tắt là Khoa Đô thị)

2. Thông tin liên hệ 

Địa điểm: Phòng U105, Tầng 1, nhà U, Km10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Số liên hệ: 0812989668
Mail: Khoadothidhkt@gmail.com
Web: Khoadothi-hau.edu.vn

3. Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị (gọi tắt là khoa Đô thị) là một trong 2 khoa đầu tiên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thành lập năm 1969. Trải qua hơn nửa thế kỉ thăng trầm, cho đến nay khoa Đô thị là một trong những trường đào tạo kỹ sư đô thị có tiếng trong cả nước.
Kế thừa được truyền thống tốt đẹp của các thầy cô đi trước, có một đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ, năng động và nhiệt huyết, tập thể khoa Đô thị luôn thể hiện quyết tâm, đoàn kết, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để đóng góp vào sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học cho đất nước trên con đường phát triển và hội nhập.

4. Nhiệm vụ

Tham gia giảng dạy các học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành, liên ngành cho các ngành đào tạo của trường như: Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng.

Đào tạo Kỹ sư Đô thị thuộc các ngành/ chuyên ngành như (i) Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị, (ii) Kỹ thuật Môi trường Đô thị; (iii) Công nghệ Cơ điện Công trình; (iv) Kỹ thuật Cấp thoát nước; (v) Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông” ở hệ chính quy và không chính quy trên địa bàn cả nước .

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ các cấp (cấp trường, thành phố, bộ; cấp tı̉nh, Nhà nước). Phát triển, thương mại hóa các sản phẩm khoa học trong lı̃nh vực đào tạo đề tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

Tham gia vào thực tế lao động sản xuất như (i) tư vấn thiết kế & giám sát: thực hiện các đồ án thiết kế quy hoạch và xây dựng đô thị ở các giai đoạn khác nhau; Thẩm tra, thẩm định các đồ án qui hoạch, thiết kế cơ sở, kỹ thuật thi công, lắp đặt; tham gia công tác tư vấn giám sát; (ii) Công tác thi công và vận hành các công trình kỹ thuật hạ tầng, các nhà máy xử lý nước cấp, nước thải và các công trình xử lý môi trường.

5. Triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi

Khác Biệt     Tư Duy    Đa Dạng     Trí Tuệ

6. Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên được đào tạo từ các trường Đại học trên toàn thế giới như Đại học Liege (Bı̉); Đại học Công nghệ Sydney; Đại học Missouri – Hoa Kỳ; Đại học Kı̃ thuật Quốc gia Volgograd – LB Nga; hay từ các trường Đại học tại Việt Nam như Đại học Kiến Trúc Hà Nội; Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Xây dựng Hà Nội.
Giảng viên cơ hữu của Khoa hiện nay có 60 người gồm có 15 Tiến sỹ, 2 Phó Giáo sư, 43 Thạc sỹ. Đội ngũ giảng viên thı̉nh giảng gồm các Tiến sỹ, PGS.TS và Thạc sỹ có chuyên môn dày dặn và kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

7. Chương trình đào tạo

NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC
MÃ NGÀNH – 7580213
Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước là ngành đào tạo các kiến thức chuyên sâu và năng lực nghề nghiệp trong lı̃nh vực cấp nước, thoát nước, công nghệ môi trường nước và xử lý nước thải, các đô thị, công nghiệp và nông thôn, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước.

Theo học ngành này, sinh viên có khả năng tư vấn lập dự án, thiết kế, thẩm tra hồ sơ, tổ chức thi công, giám sát xây dựng các hệ thống, công trı̀nh và thiết bị cấp nước, thoát nước; xử lý nước thải, tái sử dụng nước; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cấp thoát nước; lập và thực hiện các dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư ngành này có thể làm việc tại các Tập đoàn, các Tổng công ty, công ty tư vấn, các doanh nghiệp cấp thoát nước, các cơ sở sản xuất, các cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo lên quan đến cấp thoát nước và bảo vệ môi trường, các cơ quan quản lý nhà nước, các Hội nghề nghiệp.


Học tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội có gì hay?
Khi bạn là sinh viên ngành Kỹ thuật cấp thoát nước – Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường Đô thị, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, bạn sẽ được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng về các chı̉ tiêu môi trường, chı̉ tiêu môi trường nước; các yếu tố ảnh hưởng đến các chı̉ tiêu này; quy hoạch kỹ thuật hạ tầng đô thị (hệ thống giao thông, quy hoạch chiều cao) làm cơ sở đề xuất, phân tı́ch, đánh giá và lựa chọn các giải pháp thiết kế hệ thống cấp nước, thoát nước đô thị; thiết bị điện, hệ thống điện, cung cấp điện, tự động hóa làm cơ sở cho việc lựa chọn, các giải pháp thiết kế công trı̀nh đơn vị trong hệ thống cấp nước, thoát nước đô thị và công trı̀nh; đề xuất, phân tı́ch lựa chọn giải pháp hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước; đề xuất, phân tı́ch lựa chọn giải pháp thiết kế từng công trı̀nh đơn vị trong hệ thống cấp nước (nguồn nước, mạng lưới cấp nước, công trı̀nh thu nước, trạm xử lý nước, trạm bơm cấp nước; trong hệ thống thoát (mạng lưới thoát nước, trạm bơm thoát nước, trạm xử lý nước thải…); tı́nh toán, thiết kế hệ thống cấp thoát trong công trı̀nh xây dựng và đô thị, quản lý, bảo dưỡng, vận hành hệ thống cấp thoát nước đô thị và công trı̀nh, đảm bảo hiệu quả , tối ưu; tổ chức thi công các công trı̀nh trong hệ thống cấp thoát nước đô thị và công trı̀nh.


Không bao giờ thiếu cơ hội việc làm!
Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Kỹ thuật cấp thoát nước – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội có thể làm ở nhiều vị trı́ công việc với mức lương cao, ổn định:
Tư vấn thiết kế, thi công xây dựng các công trı̀nh kỹ thuật hạ tầng, bảo vệ môi trường
Quản lý vận hành khai thác các hệ thống kỹ thuật hạ tầng, bảo vệ môi trường ở các đô thị, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ hợp nhà cao tầng…
Tham gia công tác quản lý ở các cơ quan quản lý nhà nước
Nghiên cứu khoa học trong các Viện nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.
Với những công việc trên, kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cấp thoát nước có thể làm việc tại:
Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, cấp thoát nước thuộc các bộ , ban, ngành như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Giao Thông; Các Sở ban ngành tại các địa phương…
Ban quản lý chương trı̀nh chống ngập, các công ty Cấp thoát nước và môi trường tại các tı̉nh, thành phố.

 

NGÀNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
MÃ NGÀNH – 7580210
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã thiết kế Chương trı̀nh đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị (trı̀nh độ Đại học theo hướng tiếp cận CDIO) hướng tới đào tạo kỹ sư tiên tiến, hội nhập với khu vực và quốc tế.

Chuẩn bị cho các kỹ sư trong tương lai có thể thực hành nghề một cách có trách nhiệm; cung cấp các giải pháp sáng tạo và liên quan đến các vấn đề kỹ thuật hạ tầng phức tạp; những đánh giá về đạo đức và chuyên môn nghiêm ngặt, để phát triển kỹ năng trong suốt cuộc đời nghề nghiệp và đáp ứng sáng tạo với những nhu cầu thay đổi của xã hội.

Tố chất cần rèn luyện để trở thành Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị giỏi
Năng lực tı̀m tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tı́ch, khả năng trı̀nh bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.

Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.

Bạn sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng gì?
Hiểu và vận dụng được các kiến thức về ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị; về quy hoạch kỹ thuật hạ tầng đô thị (hệ thống giao thông, quy hoạch chiều cao) làm cơ sở đề xuất, phân tı́ch, đánh giá và lựa chọn các giải pháp thiết kế hệ thống kỹ thuật hạ tầng; về thiết bị điện, hệ thống điện, cung cấp điện, tự động hóa làm cơ sở cho việc lựa chọn, các giải pháp thiết kế công trı̀nh đơn vị trong hệ thống kỹ thuật hạ tầng; đề xuất, phân tı́ch lựa chọn giải pháp hệ thống kỹ thuật hạ tầng; đề xuất, phân tı́ch lựa chọn giải pháp thiết kế từng công trı̀nh đơn vị trong kỹ thuật hạ tầng; tı́nh toán, thiết kế hệ thống kỹ thuật hạ tầng trong công trı̀nh xây dựng và đô thị; quản lý, bảo dưỡng, vận hành hệ thống kỹ thuật hạ tầng, đảm bảo hiệu quả, tối ưu; tổ chức thi công các công trı̀nh trong hệ thống kỹ thuật hạ tầng…

Nhiều cơ hội nghề nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên học ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị có thể đảm nhiệm công việc tại các vị trı́ sau: Công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước đối với công trı̀nh Kỹ thuật hạ tầng đô thị, hạ tầng đô thị từ trung ương đến địa phương. Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lı̃nh vự c liên quan đến công trı̀nh Kỹ thuật hạ tầng đô thị, công trı̀nh xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn và hệ thống điện dân dụng từ khâu lập, quản lý dự án, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, vận hành, khai thác, sửa chữa và khắc phục sự cố công trı̀nh…

Giảng dạy, nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành về phát triển cơ sở hạ tầng…

Làm chủ các doanh nghiệp về tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công, sản xuất kinh doanh các sản phẩm về xây dựng công trı̀nh và đầu tư các công trı̀nh cơ sở hạ tầng.

Chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm và chủ trı̀ thiết kế, quy hoạch các công trı̀nh xây dựng, công trı̀nh cơ sở hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và nông thôn. Chı̉ huy trưởng thi công các công trı̀nh xây dựng, công trı̀nh cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn. Kỹ sư định giá , lập tổng mức đầu tư, lập dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các công trı̀nh xây dựng, công trı̀nh cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn.

Kỹ thuật môi trường đô thị là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải thông qua các biện pháp sinh – lý – hóa học. Các giải pháp quản lý góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững. Một đô thị đáng sống là đô thị phải đảm bảo các tiêu chı́ về môi trường.

Những kiến thức, kỹ năng bạn sẽ được trang bị trong suốt quá trình học tập:
Hiểu và vận dụng được các kiến thức chung thuộc lı̃nh vực kỹ thuật hạ tầng đô thị (về cao độ nền xây dựng, hệ thống giao thông, hệ thống năng lượng điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống quản lý chất thải rắn, máy thủy lực…) phục vụ cho việc đề xuất các giải pháp tổ chức quy hoạch đô thị, khu công nghiệp với các định hướng về giải pháp công nghệ mang tı́nh đồng bộ , hiệu quả.

Các kiến thức liên quan đến quá trı̀nh hóa lý, sinh hóa, sinh học (các chı̉ tiêu môi trường, các yếu tố ảnh hưởng đến các chı̉ tiêu này) phục vụ cho việc đề xuất, phân tı́ch, đánh giá, lựa chọn các công nghệ xử lý môi trường; thiết kế, vận hành, bảo dưỡng các công trı̀nh trong các cơ sở xử lý. Các kiến thức về đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch, đánh giá tác động môi trường của dự án, các kiến thức về kinh tế kỹ thuật để quản lý, lựa chọn dự án đáp ứng các yêu cầu thực tế trong đầu tư xây dựng công trı̀nh; các kiến thức về đề xuất, phân tı́ch lựa chọn giải pháp, tı́nh toán thiết kế kỹ thuật hệ thông gió , cấp nhiệt, xử lý ô nhiễm môi trường không khı́ trong công trı̀nh (các nhà máy và khu công nghiệp; các kiến thức về đề xuất, phân tı́ch lựa chọn giải pháp thiết kế kỹ thuật, lựa chọn máy móc, thiết bị cho từng công trı̀nh đơn vị trong hệ thống thoát nước đô thị, các khu công nghiệp, làng nghề và các khu vực đặc thù (gồm: mạng lưới thoát nước bề mặt, thoát nước bẩn, trạm bơm thoát nước, trạm xử lý nước thải, công trı̀nh xả thải…); các kiến thức về đề xuất, phân tı́ch lựa chọn giải pháp thiết kế kỹ thuật, lựa chọn máy móc, thiết bị cho từng công trı̀nh đơn vị trong hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị, các khu công nghiệp, làng nghề và các khu vực đặc thù;….

Cơ hội việc làm rộng mở
Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị có nhiều cơ hội việc làm với mức lương cao:
Chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường ở trung ương và địa phương.
Cán bộ quản lý nhà nước ở Bộ Tài nguyên Môi trườ ng và các bộ khác, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở khác, các Phòng Tài nguyên và Môi trường; Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề chuyên nghiệp và nghiên cứu viên các viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
Kỹ sư môi trường chuyên gia tư vấn công ty xử lý, tư vấn, chuyển giao công nghệ, kinh doanh thiết bị trong lı̃nh vực môi trường, các cơ sở công nghiệp, khu công nghiệp.
Cán bộ phát triển chương trı̀nh tại các tổ chức xã hội, tổ chức phi chı́nh phủ và tổ chức quốc tế có hoạt động trong lı̃nh vực môi trường.
Có nhiều cơ hội học bổng của các trường đại học danh tiếng trên thế giới cho các chương trı̀nh đào đạo thạc sỹ, tiến sỹ.

 

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
MÃ NGÀNH – 7580205
Kỹ thuật xây dựng công trı̀nh giao thông là ngành học chuyên về lı̃nh vực thiết kế, thi công, quản lý và khai thác các công trı̀nh giao thông phục vụ đời sống như: Cầu, đường bộ , đường cao tốc, đường sắt, đường hầm, cảng, sân bay… cũng như các công trı̀nh trong lı̃nh vực xây dựng nói chung.

Kỹ thuật xây dựng công trı̀nh giao thông học gı̀ tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội?
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã thiết kế một Chương trı̀nh đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trı̀nh giao thông (trı̀nh độ Đại học theo hướng tiếp cận CDIO) để hướng tới đào tạo kỹ sư tiên tiến, hội nhập với khu vực và quốc tế.

Kiến thức, kỹ năng được trang bị khi học chuyên ngành:
Được trang bị và biết cách vận dụng kiến thức chuyên môn một cách khoa học, sáng tạo, linh hoạt trong các lı̃nh vực quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đô thị, hệ thống giao thông công cộng; thiết kế và tổ chức thi công xây dựng các công trı̀nh giao thông (đường giao thông, nút giao thông, cầu, cống, bến xe, điểm đỗ xe, bãi đỗ xe, các công trı̀nh đầu mối giao thông khác…) và quản lý giao thông đô thị.

Được trang bị kỹ năng và sử dụng thành thạo các phần mềm, chương trı̀nh phục vụ việc tổng hợp, tı́nh toán, phân tı́ch các số liệu cần thiết trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông đô thị; giao thông công cộng trong đô thị.

Cơ hội việc làm khi ra trường của kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư xây dựng công trı̀nh giao thông 100% sẽ có cơ hội việc làm với mứ c lương cao tại: Các cơ quan quản lý Nhà nước cấp Bộ và các địa phương về xây dựng, giao thông, quản lý đô thị. Các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trı̀nh. Thực hiện được những công tác trong quy hoạch, tư vấn thiết kế, giám sát thi công xây dựng, đấu thầu, tổ chức thi công xây dựng, tư vấn kiểm định chất lượng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trı̀nh hạ tầng kỹ thuật, công trı̀nh giao thông của đô thị, các khu công nghiệp, các khu đô thị mới…

Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, Viện nghiên cứu, các đơn vị đào tạo liên quan trong và ngoại nước. Chuyên gia về quy hoạch, thiết kế, xây dự ng các công trı̀nh hạ tầng kỹ thuật và công trı̀nh giao thông.

Có nhiều cơ hội được học tập nâng cao trı̀nh độ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoại nước trı̀nh độ thạc sỹ, tiến sỹ các lı̃nh vực chuyên môn.

Điều đặc biệt khi học Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trı̀nh giao thông thuộc Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã hợp tác đào tạo với nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành: Công ty Cổ phần công nghệ Xây dựng ACUD Việt Nam, Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng, Tập đoàn CEO Group.

Chı́nh vı̀ vậy, khi là sinh viên Kỹ thuật xây dựng công trı̀nh giao thông, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, các bạn có nhiều cơ hội nhận học bổng của các công ty, đơn vị lớn đó.

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
MÃ NGÀNH – 7580210_2

Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình được thiết kế để đào tạo nên một đội ngũ kỹ sư tiên tiến, hội nhập với khu vực và quốc tế. Những kiến thức, kỹ năng được học trên giảng đường, thực hành trong xưởng, thực tập tại các doanh nghiệp,… sẽ chuẩn bị cho các kỹ sư tương lai thực hành nghề một cách có trách nhiệm … sẽ chuẩn bị cho các kỹ sư tương lai hực hành nghề một cách có trách nhiệm; cung cấp các giải pháp sáng tạo và liên quan đến các vấn đề kỹ thuật, công nghệ cơ điện công trình…

Chuyên ngành mới nhưng cơ hội rất nhiều
Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị vừa xây dựng xong chương trình cho chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình và chúng tôi được phép bắt đầu tuyển sinh trong năm 2020. Đây là ngành hiện nay rất ít các trường đại học trên cả nước đào tạo. Trong khi đó theo khảo sát của chúng tôi, nhu cầu về cán bộ cho ngành này là rất cao.

Học tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội có gì hay?
Khi bạn là sinh viên chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình – Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ngoài các môn học chung của các ngành kỹ thuật bạn sẽ được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng:
Có các kiến thức về hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy… làm cơ sở đề xuất, phân tích, đánh giá và lựa chọn các giải pháp thiết kế hệ thống cấp nước, thoát nước cho công trình; quản lý chất thải rắn đô thị để làm cơ sở đề xuất, tính toán các hệ thống quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cơ điện trong công trình xử lý chất thải rắn đô thị;
Có các kiến thức về thông gió, cách nhiệt, cấp ga… làm cơ sở lựa chọn, tính toán, thiết kế các công trình đơn vị trong hệ thống điều hòa không khí, hệ thống cấp ga và khí nén cho công trình;
Có các kiến thức về đề xuất, phân tích lựa chọn giải pháp thiết kế hệ thống điều hòa không khí;
Có các kiến thức về đề xuất, phân tích lựa chọn giải pháp thiết kế hệ thống điện; chiếu sáng; thông tin liên lạc; đề xuất, phân tích lựa chọn giải pháp thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Rất nhiều các doanh nghiệp, cơ quan đang chờ đón kỹ sư công nghệ cơ điện công trình
Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành công nghệ cơ điện công trình – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội có thể làm ở nhiều vị trí công việc với mức lương cao, ổn định:
Tư vấn lập dự án, thiết kế hệ thống cơ điện công trình xây dựng, đô thị;
Quản lý dự án, tổ chức thi công, giám sát xây dựng các công trình, hệ thống cơ điện (cấp thoát nước, điện, điều hòa không khí, điện nhẹ, phòng cháy chữa cháy) trong và ngoài nước;
Quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống cơ điện của công trình xây dựng, đô thị;
Tham gia xây dựng các văn bản pháp lý về thiết kế, quản lý, vận hành hệ thống cơ điện công trình tại các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp;
Tham gia đào tạo các kỹ sư, công nhân chuyên ngành Công nghệ Cơ điện công trình tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; Tham gia nghiên cứu khoa học tại các cơ sở nghiên cứu về lĩnh vực hệ thống cơ điện;
Tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn (sau đại học) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;
Tham gia làm việc tại các Hội nghề nghiệp (Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Xây dựng Việt Nam…) có liên quan để tham mưu, tư vấn cho các cấp quản lý Nhà nước và các tổ chức nước ngoài.

 

8. Chương trình đào tạo kỹ sư 

Quyền lợi sinh viên

Tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại: phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời.

Được đào tạo song song với định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Được hỗ trợ học tập thông qua tư vấn học đường, tham quan thực tế (trong và ngoài nước), thực tập tại các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

Được trang bị những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết, gắn lý thuyết với thực tiễn để các nhà Đô thị học có thể tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách của đô thị trong quá trı̀nh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Được tham gia các khóa huấn luyện, học tập ngắn hạn, hội thảo trong nước và quốc tế, giao lưu với sinh viên và các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Được sử dụng phòng thı́ nghiệm hiện đại có chức năng phục vụ nghiên cứu và thực hành. Được tự do sáng tạo trong các câu lạc bộ về học thuật, tı̀nh nguyện, truyền thông.

Được tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao,…

Được tạo điều kiện tı̀m kiếm các học bổng trong và ngoài nước; Nhận được sự tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức là đối tác chiến lược của Khoa Kỹ thuật Đô thị…

9. Hoạt động sinh viên

Hoạt động Nghiên cứu Khoa học là một trong những chương trı̀nh tổ chức thường niên nhằm tı̀m ra các đề tài nghiên cứu xuất sắc nhất, tạo tı́nh thi đua, cạnh tranh cho sinh viên trong học tập.

Hoạt động Liên chi Khoa, CLB, Tổ, Đội, Nhóm
Khoa Kỹ thuật Đô thị có một Liên chi Đoàn Sinh Viên và 2 CLB trực thuộc là CLB Đô Thị Xanh và CLB Bóng Đá Đô Thị, có các hoạt động
thường niên liên quan đến thể thao, học thuật, môi trường,…

Hoạt động Khởi nghiệp sinh viên

Một trong những hoạt động nổi bật nhất trong hoạt động sinh viên đó là Chương trı̀nh Khởi nghiệp sinh viên hằng năm nhằm tạo cho sinh viên
tiền đề cho những thành công sau khi tốt nghiệp.

Hoạt động Tham quan, Thực tập


Các hoạn động Tham quan, thực tập được tổ chức thường niên, sinh viên Khoa Kỹ thuật Đô thị được tham gia học tập và tham gia các hoạt
động liên quan đến ngành học nhằm bổ sung kiến thức cũng như giải toả căng thẳng sau những giờ học căng thẳng.

 

Hoạt động Văn hoá, Văn nghệ, Thể dục thể thao

Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức như bóng đá , cắm trại, nhảy, giao lưu văn nghệ nhằm tạo cho sinh viên không gian vui chơi học tập bổ ı́ch lành mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.