Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước:

Bộ môn Công nghệ nước là đơn vị đảm nhiệm quản lý đào tạo Ngành cấp thoát nước, nhân lực của Bộ môn có 06 Tiến sĩ, 02 NCS và 04 Thạc sĩ.