Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG
Học hàm, học vị: Tiến Sĩ
Chuyên nghành: Kĩ thuật cơ sở hạ tầng
Đào tạo: ĐH Xây Dựng HN
Tel: 0913048448
Email: nguyenthanhphong73@gmail.com
Website: