Họ và tên: NGHIÊM VÂN KHANH
Học hàm, học vị: PGS. TS. Phó trưởng khoa
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
Đào tạo: Đại học Xây dựng
Tel: 0912348595
Email: khanhnv@hau.edu.vn
Website:

 

Họ và tên: Nguyễn Hồng Vân
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường
Đào tạo: Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: …………………………………………..
Email: Vannh@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: LÝ KIM CHI
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Quản lý chất thải và Xử lý vùng ô nhiễm
Đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Tel: 0989868786
Email: lykimchidhkt@gmail.com
Website:

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
Đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
Tel:
Email:
Website:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thủy
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Hóa học
Đào tạo: Đại học Kĩ thuật Quốc gia Volgograd – LB Nga
Tel: 0944535686
Email: thuynh@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường Đô thị – ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Đào tạo: Đại học DAYEH Đài Loan
Tel: 0918907807
Email: hangnt@hau.edu.vn