1. Họ và tên: TRẦN QUANG HUY
 2. Nam/nữ: Nam
 3. Ngày/ tháng/ năm sinh: 12/6/1984
 4. Đơn vị công tác: Bộ Môn Chuẩn bị kỹ thuật
  Khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường Đô Thị
  Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
 5. Học vị: Thạc sĩ
 6. Học hàm:
 7. Số điện thoại: 0843835588
 8. Email: tranquanghuy84@gmail.com

 1. Họ và tên: ĐINH THỊ THU HOÀI
 2. Học vị: Thạc Sĩ 
 3. Chuyên Ngành: Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng
 4. Đào Tạo: Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 5. Tel: 0908368736
 6. Email: hoai.dinh86@gmail.com

 1. Họ và tên: Lê Thị Minh Phương
 2. Học hàm, học vị: Tiến Sỹ, Trưởng Bộ Môn
 3. Chuyên ngành: Trắc địa, bản đồ viễn thám và GIS
 4. Đào tạo: Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội
 5. Tel: 0912911368
 6. Email: leminhphuong.dhkt@gmail.com
 7. Website:

 1. Họ và tên: Nguyễn Thành Len
 2. Học hàm, học vị: Thạc Sỹ
 3. Chuyên ngành: Trắc Địa, Bản Đồ và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý
 4. Đào tạo: Đại Học Mỏ – Địa Chất Hà Nội
 5. Tel: 0985579777
 6. Email: Thanhlen.dhkt@gmail.com
 7. Website:

 1. Họ và tên: BÙI VĂN DEO
 2. Học hàm, học vị: Thạc sỹ
 3. Chuyên ngành: Trắc địa
 4. Đào tạo: Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội
 5. Tel: 0913558564
 6. Email: buivandeo@gmail.com
 7. Website:

 1. Họ và tên: NGUYỄN MAI HẠNH
 2. Học hàm, học vị: Thạc sỹ kỹ thuật
 3. Chuyên ngành: Trắc địa
 4. Đào tạo: Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội
 5. Tel: 0983289997
 6. Email: hanhnm@kientruchanoi.edu.vn
 7. Website:

 1. Họ và tên: VŨ LÊ ÁNH
 2. Học hàm, học vị: Thạc sỹ – Giảng viên chính
 3. Chuyên ngành: Trắc địa
 4. Đào tạo: Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội
 5. Tel: 0974653647
 6. Email: vulanh77@gmail.com
 7. Website:

 1. Họ và tên: Chu Văn Hoàng
 2. Học hàm, học vị: Thạc Sỹ, Phó Bộ Môn
 3. Chuyên ngành: Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng
 4. Đào tạo: Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 5. Tel: 0983450383
 6. Email: vanhoangvtv.hau@gmail.com
 7. Website:

 1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Phú
 2. Học hàm, học vị: Thạc Sỹ
 3. Chuyên ngành: Kỹ Thuật Hạ Tầng
 4. Đào tạo: Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 5. Tel: 0974261161
 6. Email: phunh@hau.edu.vn
 7. Website:

 1. Họ và tên: ĐỖ MINH HÀ
 2. Học hàm, học vị: Thạc sỹ
 3. Chuyên ngành: Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng
 4. Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
 5. Tel:
 6. Email: hadominh.hau@gmail.com
 7. Website:

 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
 2. Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
 3. Chuyên ngành: Kỹ Sư Đô Thị
 4. Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
 5. Tel:
 6. Email: nguyenlananhdhkthn@gmail.com /anhntl@hau.edu.vn
 7. Website:

 1. Họ và tên: Tạ Thanh Loan
 2. Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
 3. Chuyên ngành: Trắc Địa
 4. Đào tạo: Trường ĐH Mỏ Địa Chất
 5. Tel: 0975158698
 6. Email: Thanhloan3107@gmail.com
 7. Website:

 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Uyên
 2. Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
 3. Chuyên ngành: Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị
 4. Đào tạo: Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 5. Tel: 0914217468
 6. Email: uyenntn@hau.edu.vn
 7. Website: