Họ và tên: TRẦN VĨNH HÀ
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Chuyên ngành: Giao thông
Đào tạo: Hokkaido, Nhật Bản
Tel:
Email: tranhadhkt@gmail.com
Website:

Họ và tên: VŨ HUYỀN THANH
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Giao thông
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel:
Email: huyenthanhvu.hau@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Học hàm, học vị:Thạc sỹ
Chuyên ngành: Giao thông đô thị
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0989138803
Email: huyenntt@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: Đặng Thị Nga
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel:
Email:
Website:

Họ và tên: UÔNG PHƯƠNG LAN
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Giao thông
Đào tạo: Đang theo học chương trình Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật giao thông tại Đại học Missouri – Hoa Kỳ
Tel: 0904148556
Email: uongphuonglan@gmail.com
Website:

Họ và tên: LÊ VĂN CHÈ
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0961593638
Email: chelv@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: Thân Đình Vinh
Học hàm, học vị: Tiến Sĩ, Phó Bộ Môn
Chuyên ngành: Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng, Giao Thông
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0904956323
Email: Thandinhvinh08@gmail.com
Website:

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đào tạo: Đại học Xây Dựng Hà Nội
Tel: 0913004724
Email: hungnm@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: Lê Thị Minh Huyền
Học hàm, học vị: Tiến Sĩ
Chuyên ngành:Hạ tầng kỹ thuât đô thị, Quản lý đô thị và công trình
Đào tạo: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0912966066
Email: huyenltm@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: Vũ Thị Thùy Giang
Học hàm, học vị: Tiến Sĩ
Chuyên ngành: Xây dựng công trình đặc biệt
Đào tạo: Học viện KTQS
Tel: 0936753294
Email: vuthithuygiang98@gmail.com
Website: