Họ và tên: NGUYỄN VĂN NAM
Học hàm, học vị: Tiến Sĩ, Trưởng Bộ Môn
Chuyên ngành: Cấp thoát nước
Đào tạo:Trường đại học Liege, Bỉ
Tel: 0936382279 /0932274360
Email: Namnv79@gmail.com  / namnv@hau.edu.vn  
Website:

Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG
Học hàm, học vị: Tiến Sĩ, Phó Bộ Môn
Chuyên ngành: Kĩ thuật cơ sở hạ tầng
Đào tạo: ĐH Xây Dựng HN
Tel: 0913048448
Email: nguyenthanhphong73@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN BÍCH NGỌC
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Kĩ thuật cơ sở hạ tầng
Đào tạo: ĐH Kiến trúc HN
Tel: 0986.627.688
Email: ngocbich90.hau@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
Học hàm, học vị : Thạc SĨ
Chuyên ngành: Môi trường nước
Đào tạo: Trường ĐH Xây Dựng
Tel: 0919776168
Email: hanhpro77@gmail.com
Website:

Họ và tên:              NGUYỄN MINH NGỌC
Học hàm, học vị :   Thạc Sĩ
Chuyên ngành:     Thủy văn và môi trường
Đào tạo:                   Trường ĐH Thủy Lợi
Tel:                          0396050595
Email:                      ngocnm@hau.edu.vn
Website: www.kienthucthuyluc.wordpress.com

 

Họ và tên: LƯU THỊ TRANG
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Cấp thoát nước – Môi trường nước
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội / ĐH Công nghệ Sydney
Tel: 0978998560
Email: luutrang.nuoc@gmail.com
Website:

Họ và tên: Hà Xuân Ánh
Học hàm, học vị: Thạc Sỹ
Chuyên ngành: Công Nghệ Nước
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0904 887988
Email: Haxuananh.hau@gmail.com
Website:

Họ và tên: Phạm Văn Doanh
Học hàm, học vị: Thạc Sỹ
Chuyên ngành: Công Nghệ Nước
Đào tạo: Đại Học Xây Dựng Hà Nội
Tel: 0989335098
Email: doanhdhkt@gmail.com
Website:

Họ và tên: Phạm Thị Bình
Học hàm, học vị: Thạc sỹ. Giảng viên chính
Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ Sở hạ tầng
Đào tạo: Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0913029548
Email: binhpt1970@gmail.com
Website:

Họ và tên: Nguyễn Thành Công
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Cấp thoát nước/ Kỹ thuật hạ tầng
Đào tạo: Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0946661789
Email: Congnt@hau.edu.vn
Website: