Họ và tên: TRẦN THANH SƠN
Học hàm, học vị: PGS, TS. Trưởng khoa
Chuyên ngành: Công nghệ nước -Hệ thống kỹ thuật công trình
Đào tạo: Đại học Xây dựng Moscow, LB Nga
Tel: +84.358557869
Email: sontt@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HỒNG
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành:Kỹ thuật điện
Đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội
Tel: 0947196333
Email: hong.nguyenxuanbn@outlook.com                 hong.nguyenxuanbn@gmail.com
Website:

Họ và tên: Phạm Thị Minh Trang
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng
Đào tạo: Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0903485105
Email: trangptm@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiển
Học hàm, học vị: Tiến Sĩ, Phó Bộ Môn
Chuyên ngành: Công Nghệ Nước
Đào tạo: Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Tel: 0904258278
Email: nguyenvanhien.hau@gmail.com
Website:

Họ và tên: Hoàng Thuyên
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Hệ Thống Điện
Đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tel: 0983835588
Email: Thuyen.htd.hau@gmail.com
Website:

Họ và tên: Vũ Hữu Thắng
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
Đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tel: 0912236431
Email: vuhuuthang@hau.edu.vn
Website: