Họ và tên: NGUYỄN VĂN NAM
Học hàm, học vị: Tiến sỹ,Trưởng khoa
Chuyên ngành: Cấp thoát nước – Môi trường nước
Đào tạo: Đại học Xây dựng Liege, Bỉ
Tel: 0936382279 /0932274360
Email: Namnv79@gmail.com /namnv@hau.edu.vn


 

Họ và tên: NGHIÊM VÂN KHANH
Học hàm, học vị: PGS, TS. Phó Trưởng khoa
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
Đào tạo: Đại học Xây dựng
Tel: 0912348595
Email: khanhnv@hau.edu.vn