ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI CÔNG BỐ:

(i) Quyết định công nhận điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy Đợt 1 năm 2022 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT;

Chi tiết: http://www.hau.edu.vn/Quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-diem-du-dieu-kien-trung-tuyen-dai-hoc-hinh-thuc-chinh-quy-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-bang-ket-qua-hoc-tap-cua-05-hoc-ky-dau-tien-bac-THPT-Dot-1-nam-2022_n2777.html

(ii) Quyết định công nhận 54 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển thẳng

Chi tiết: http://www.hau.edu.vn/Quyet-dinh-cong-nhan-thi-sinh-du-dieu-kien-trung-tuyen-dai-hoc-tru-dieu-kien-tot-nghiep-THPT-hinh-thuc-chinh-quy-cac-nganhchuyen-nganh-khong-co-mon-thi–nang-khieu-Dot-1-nam-2022-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-thang_n2775.html

(iii) Quyết định công nhận 9 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển bằng kết quả kiểm tra năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết: http://www.hau.edu.vn/Quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-thi-sinh-du-dieu-kien-trung-tuyen-dai-hoc-tru-dieu-kien-tot-nghiep-THPT-hinh-thuc-chinh-quy-Dot-1-nam-2022-theo-phuong-thuc-xet-tuyen–bang-ket-qua-kiem-tra-nang-luc-cua-DH-Quoc-gia-Ha-Noi_n2776.html

KHOA KỸ THUẬT ĐÔ THỊ – NÂNG BƯỚC TƯƠNG LAI!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.