Cuộc họp định kỳ lần thứ 14 về Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải

Ngày 25/3/2021, kỳ họp lần thứ 14 về Hợp Tác Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Xây Dựng và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch NhậtBản ( MLIT) đã diễn ra trên tinh thần hợp tác đánh giá những nỗ lực giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản thông qua MLIT trong thời gian qua dành cho Chính phủ Việt Nam trong công tác xây dựng các văn bản pháp luật, các chính sách, các quy định và hướng dẫn liên quan đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đặc biệt thông qua các chương trình, dự án cụ thể trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đã và đang triển khai góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cho người dân địa phương.

Góc nhìn sinh viên Khoa Kỹ thuật Đô thị xin trân trọng giới thiệu về phía Việt Nam có PGS.TS Mai Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Hạ tầng, Bộ Xây Dựng nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị (tên gọi cũ của Khoa Kỹ thuật Đô thị) Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội. Cục trưởng từng là cựu sinh viên Khoa mình với thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc cô được giữ lại làm giảng viên Khoa Đô thị. Là một tân sinh viên 20N cùng chuyên ngành với Cục trưởng, chúng mình tự hào với truyền thống đào tạo-học tập- nghiên cứu và ứng dụng và đã bắt tay vào thực hiện các đề tài nhỏ ngay từ năm thứ nhất để cùng các Thầy cô Khoa Kỹ thuật Đô thị.

Khoa Đô thị – nâng bước tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.