Ngày Nước Thế giới 2021- Giá Trị Của Nước

Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2021, Lễ kỷ niệm Ngày Nước Thế giới đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến tại Cục Quản lý Tài Nguyên Nước – Bộ Tài Nguyên Môi Trường nhằm tôn vinh giá trị của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu, với trọng tâm thúc đẩy các hành động để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 có chủ đề là “Giá trị của nước”, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên nước

Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm nay nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu là động lực thúc đẩy các kỹ sư đô thị chuyên ngành cấp thoát nước tiên phong, làm cầu nối thu hút sự quan tâm, tăng cường lượng tương tác của cộng đồng cũng như tích cực trau dồi chuyên môn từ các trường đại học để phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và đời sống dân sinh.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG CHỦ ĐỀ NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2021

1. Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.

2. Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

3. Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

4. Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.

5. Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững.

Khoa Kỹ thuật Đô thị trường Đại học Kiến trúc Hà nội với truyền thống hơn 50 năm đào tạo các kỹ sư chuyên sâu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch như ngành Kỹ thuật Cấp Thoát nước, kỹ thật Môi trường. Nước và môi trường đảm bảo sự tồn tại của các đô thị và là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững .Hãy đăng ký thi vào khoa Kỹ thuật Đô thị, ĐH Kiến trúc Hà Nội vì tương lai đất nước và chính bản thân các bạn và thế hệ tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.