Họ và tên: LÊ THỊ MINH PHƯƠNG
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Trắc địa
Đào tạo: Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tel: 0912911368
Email: leminhphuong.dhkt@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH LEN
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Trắc địa
Đào tạo: Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội
Tel: 0985579777
Email: Thanhlen.dhkt@gmail.com
Website:

Họ và tên: BÙI VĂN DEO
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Trắc địa
Đào tạo: Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tel: 0913558564
Email: buivandeo@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN MAI HẠNH
Học hàm, học vị: Thạc sỹ kỹ thuật
Chuyên ngành: Trắc địa
Đào tạo: Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội
Tel: 0983289997
Email: hanhnm@kientruchanoi.edu.vn
Website:

Họ và tên: VŨ LÊ ÁNH
Học hàm, học vị: Thạc sỹ – Giảng viên chính
Chuyên ngành: Trắc địa
Đào tạo: Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tel: 0974653647
Email: vulanh77@gmail.com
Website:

Họ và tên: Chu Văn Hoàng
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel:
Email: vanhoangvtv.hau@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN HỮU PHÚ
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng
Đào tạo: Đại học
Tel: 0974261161
Email: phunh@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: ĐỖ MINH HÀ
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel:
Email: hadominh.hau@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tel:
Email: nguyenlananhdhkthn@gmail.com /anhntl@hau.edu.vn
Website: