Họ và tên: TRẦN THANH SƠN
Học hàm, học vị: PGS, TS. Trưởng khoa
Chuyên ngành: Cấp thoát nước – Môi trường nước
Đào tạo: Đại học Xây dựng Moscow, LB Nga
Tel: +84.358557869
Email: sontt@hau.edu.vn
Website:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN NAM
Học hàm, học vị: Tiến Sĩ, Phó trưởng khoa
Chuyên ngành: Cấp thoát nước
Đào tạo:Trường đại học Liege, Bỉ
Tel: 0936382279 /0932274360
Email: Namnv79@gmail.com  / namnv@hau.edu.vn  
Website:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỂN
Học hàm, học vị: Tiến Sĩ
Chuyên ngành: Kĩ thuật cơ sở hạ tầng
Đào tạo: ĐH Kiến trúc HN
Tel: 0904.258.278
Email: nguyenvanhien.hau@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG
Học hàm, học vị: Tiến Sĩ
Chuyên ngành: Kĩ thuật cơ sở hạ tầng
Đào tạo: ĐH Xây Dựng HN
Tel: 0913048448
Email: nguyenthanhphong73@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN BÍCH NGỌC
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Kĩ thuật cơ sở hạ tầng
Đào tạo: ĐH Kiến trúc HN
Tel: 0986.627.688
Email: ngocbich90.hau@gmail.com
Website:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
Học hàm, học vị : Thạc SĨ
Chuyên ngành: Môi trường nước
Đào tạo: Trường ĐH Xây Dựng
Tel: 0919776168
Email: hanhpro77@gmail.com
Website:

Họ và tên:              NGUYỄN MINH NGỌC
Học hàm, học vị :   Thạc Sĩ
Chuyên ngành:     Thủy văn và môi trường
Đào tạo:                   Trường ĐH Thủy Lợi
Tel:                          0396050595
Email:                      ngocnm@hau.edu.vn
Website: www.kienthucthuyluc.wordpress.com

Họ và tên: LƯU THỊ TRANG
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Cấp thoát nước – Môi trường nước
Đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội / ĐH Công nghệ Sydney
Tel: 0978998560
Email: luutrang.nuoc@gmail.com
Website: