HỘI THẢO ONLINE GIỚI THIỆU HỌC BỔNG CỦA ĐẠI HỌC DEAKIN (ÚC) CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Sự kiện được tổ chức bởi Đại học Kiến trúc Hà Nội, phối hợp với trường Đại học Deakin (Úc), Đoàn thanh niên và Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế nhằm giúp mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai trường. Bên cạnh đó, cũng là cơ hội cho sinh viên được tiếp cận với các cơ hội đi du học.

Chi tiết thông tin xem tại văn bản dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.