Giới thiệu: Khóa học Thống kê ứng dụng online của trường MIT ( ĐH Công nghệ Massachusetts )

Link của khóa học được đính kèm ở dưới đây:

https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-650-statistics-for-applications-fall-2016/lecture-videos/lecture-1-introduction-to-statistics/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.