Thông tin về khóa học online ” Kinh tế tuần hoàn” của ĐH Cambridge

Tại sao chúng ta nên đăng ký Chương trình Chiến Lược Kinh Tế Bền Vững và Kinh Tế Tuần Hoàn?

Việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết để tăng trưởng và phát triển kinh tế đã có tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời làm cho các nguồn tài nguyên này trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn. Vì vậy, dễ hiểu tại sao ý tưởng về một nền kinh tế vòng tròn cung cấp những cách thức mới để tạo ra một mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững hơn đang được ưa chuộng trên toàn cầu. Chương trình này được thiết kế để giúp bạn hiểu được tình hình kinh doanh đang phát triển để có các giải pháp bền vững và học cách quản lý và lãnh đạo một doanh nghiệp bền vững bằng cách kết hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn vào các chiến lược của bạn để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Một số thông số đáng báo động về việc lãng phí tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất

Những điều sẽ thu được sau khóa học:

Tìm hiểu về các sắc thái của mối quan hệ qua lại giữa ba khía cạnh của tính bền vững: xã hội, môi trường và kinh tế.

Phát triển vốn từ vựng và tầm nhìn để giải thích cách xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững.

Thể hiện giá trị của các khoản đầu tư có tác động.

Lập kế hoạch và thực hiện các bước để phát triển một mô hình kinh doanh bền vững.

Những gì bạn sẽ học:

Học phần 1: Giới thiệu về Tính bền vững và Vốn tự nhiên

Xác định tính bền vững và mối liên hệ của nó với tiêu dùng quá mức và sản xuất quá mức từ quan điểm kinh doanh và kinh tế. Mô tả nhiều chỉ số để đo lường tính bền vững, bao gồm cả Đường dưới cùng của Bộ ba (TBL); môi trường, xã hội và quản trị (ESG); và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs).

Học phần 2: Nền kinh tế thông tư và các mô hình kinh doanh bền vững

Xác định các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế tuần hoàn và các đặc điểm của mô hình kinh doanh tuần hoàn. Mô tả lợi ích kinh doanh của việc chuyển đổi sang mô hình kinh doanh tuần hoàn.

Học phần 3: Xây dựng một tổ chức bền vững

Học cách xây dựng văn hóa bền vững trong tổ chức, bao gồm cách kết hợp các chiến lược kinh doanh khác vào quy trình. Nhận biết và lập kế hoạch để tránh những cạm bẫy tiềm ẩn nảy sinh khi thay đổi văn hóa tổ chức.

Học Phần 4: Hỗ trợ tính bền vững

Phân tích cách thức lưu thông tạo ra tính bền vững, mô tả các yếu tố khác nhau tạo ra tính bền vững và tìm hiểu cách loại bỏ nhân tố thừa ra khỏi quy trình kinh doanh của bạn.

Học Phần 5: Thúc đẩy đổi mới thông qua các giải pháp có tác động

Tìm hiểu cách tính bền vững có thể thúc đẩy đổi mới và mô tả các đổi mới đã cải thiện tính bền vững. Sử dụng nguyên tắc ReSOLVE làm bàn đạp để tạo ra những đổi mới bền vững.

Học Phần 6: Đầu tư tác động: Các nguyên tắc cơ bản và đặc điểm

Mô tả các đặc điểm của tài chính bền vững và tìm hiểu cách đo lường tác động của các khoản đầu tư.

Học như thế nào ?

Một số phương thức học trong khóa học

Chương trình này được phát triển để cung cấp cho người tham gia kiến ​​thức chuyên sâu về các nguyên tắc cơ bản của tính bền vững và lợi ích của việc thực hiện nền kinh tế tuần hoàn. Nó lý tưởng cho:

Chương trình này dành cho ai?

Các giám đốc điều hành C-Suite đang tìm cách sử dụng tính bền vững như một lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh trong một thế giới hậu đại dịch.

Các nhà quản lý cấp trung đến cấp cao nhằm đạt được sự bền vững trong kinh doanh thông qua các giải pháp sáng tạo và thúc đẩy sự nghiệp của họ cũng như lãnh đạo một tổ chức.

Các nhà tư vấn tìm cách cung cấp cho khách hàng của họ các giải pháp sáng tạo và bền vững cho các vấn đề kinh doanh đồng thời thể hiện uy tín và năng lực thông qua một chương trình đã được công nhận.

Chứng nhận

Sau khi hoàn thành chương trình, người tham gia sẽ được cấp Chứng chỉ kỹ thuật số do Cambridge Judge Business School Executive Education cấp.

Example image of certificate that will be awarded after successful completion of this program

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.