BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP BỘ MÔN

Tên đề tài: “Quản lý cao độ nền đô thị nhằm giảm thiểu ngập úng tại khu vực phát triển mở rộng phía Nam Sông Hồng của Đô thị Trung tâm TP Hà Nội”.

Nghiên cứu sinh: Chu Văn Hoàng.

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Lâm Quảng.

Vấn đề quản lý cao độ nền xây dựng đã và đang được các nhà khoa học, các nhà quản lý và cộng đồng đặc biệt quan tâm. Hiện nay, sự chồng chéo trong quản lý, sự khớp nối không chặt chẽ về cao độ giữa các khu vực hiện trạng và khu vực xây dựng mới làm nghiêm trọng hơn vấn đề ngập úng của các đô thị. Không những thế, quá trình đô thị hoá diễn ra ngày càng sâu, rộng khiến cho việc quản lý cao độ nền càng trở nên cấp thiết.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ khá căng thẳng, NCS Chu Văn Hoàng đã bảo vệ cấp cơ sở thành công tốt đẹp! Xin chúc mừng NCS!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.