THÔNG BÁO CẬP NHẬT BIỂU MẪU CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC – VINIF07

Chương trình Học bổng sau tiến sĩ trong nước hỗ trợ cho các tiến sĩ từ các đại học uy tín ở nước ngoài hoặc mới bảo vệ trong nước để làm việc toàn thời gian tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học của Việt Nam. Mức tài trợ 300 – 400 triệu/năm.
Quỹ VinIF trân trọng thông báo các biểu mẫu của Chương trình đã được cập nhật trên website của Quỹ, bao gồm:
• Mẫu đơn đăng ký (https://vinif.org/…/uploads/2021/04/1-VINIF_STS_DDK-1.docx);
• Mẫu lý lịch khoa học của ứng viên (https://vinif.org/…/upl…/2021/04/2-VINIF_STS_LLKH-1.docx);
• Mẫu thuyết minh đề cương nghiên cứu (https://vinif.org/…/upl…/2021/04/3-VINIF_STS_TMDC-1.docx);
• Mẫu xác nhận của người bảo trợ nghiên cứu (https://vinif.org/…/upl…/2021/04/4-VINIF_STS_XNBT-1.docx);
• Mẫu lý lịch khoa học của người bảo trợ nghiên cứu (https://vinif.org/…/2021/04/5-VINIF_STS_LLKHBT-1.docx);
• Mẫu thư giới thiệu (https://vinif.org/…/uploads/2021/04/6-VINIF_STS_TGT-1.docx).
Chúng tôi rất mong chờ các ứng viên tiềm năng đăng ký tham gia Chương trình và cùng Quỹ VinIF góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.
Thông tin chi tiết về yêu cầu và biểu mẫu của Chương trình vui lòng tham khảo tại website: https://vinif.org/sponso…/hoc-bong-sau-tien-si-trong-nuoc/
Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2021.
🎯Địa chỉ nhận hồ sơ:
Ứng viên nộp đồng thời hồ sơ bản mềm qua email scholarship@vinif.org và hồ sơ bản cứng về văn phòng Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup – Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn.
📌Địa chỉ: Tầng 9 – Toà nhà Century – Khu đô thị Times City – 458 Minh Khai – Hà Nội.

https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-sau-tien-si-trong-nuoc/?fbclid=IwAR2I0REvS0Cb-IEax2N4nZkzbHn3tL9RJTxKrDfOBK6bhl445xBj8g_GqRM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.