HỘI THẢO “CÔNG NGHỆ XANH HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”.

Theo kế hoạch, 2021 là năm Đại học Cần Thơ đăng cai tổ chức diễn đàn Nghiên cứu và Quản lý Công nghệ Xanh (IFGTM) lần thứ 11.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.