Mạng lưới hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ Việt Nam – LIFVietnam

Ngày 11/4/2021, Mạng lưới hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Việt Nam (LIFVietnam) chính thức được ra mắt. Mạng lưới hiện có gần 90 thành viên là các nhà khoa học, lãnh đạo công ty khởi nghiệp và nhà quản lý đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý và các công ty khởi nghiệp.

Thành công của các nghiên cứu khoa học và công nghệ có thể được đánh giá bằng việc chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào thực tế. Tuy nhiên, các nghiên cứu có kết quả giá trị và được thương mại hóa thành công vẫn còn rất hạn chế, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh còn thấp. Thị trường luôn có nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, sự cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để sản phẩm nghiên cứu không bị đắp chiếu, cần có sự đổi mới nhận thức trong tư duy, nâng cao nhận thức đúng đắn và đầy đủ cũng như lòng tin đối với 3 nhà: nhà khoa học, nhà quản lý và nhà doanh nghiệp. Trước thực tế này, Mạng lưới Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN (LIFVietnam) đã bắt đầu được hình thành từ năm 2014 dưới sự bảo trợ của Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Chương trình Newton Fund Việt Nam và Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Anh nhằm hỗ trợ các nhà khoa học, sáng lập viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nhà quản lý thực hiện thương mại hóa sản phẩm KH&CN.

                      

  Các thành viên của mạng lưới LIFVietnam. Ảnh: BTC

Và sáng 11/4, Mạng lưới đã có buổi ra mắt chính thức tại Hà Nội để đi vào hoạt động với bốn mục tiêu chính:

1. Thành lập mạng lưới các nhà khoa học, sáng lập viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nhà quản lý để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

2. Đào tạo cộng đồng và tư vấn hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu, công ty khởi nghiệp thực hiện nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

3. Kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong mạng lưới lãnh đạo đổi mới sáng tạo toàn cầu

4. Phát triển đội ngũ và tổ chức các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, thương mại hóa thông qua cổng thông tin www.lifvietnam.com.

Với phương châm “Kết nối và sẻ chia”,cùng sự tham gia của PGS, TS Trưởng khoa Kỹ thuật Đô Thị trường Kiến Trúc Hà Nội Trần Thanh Sơn – học viên của nhóm LIF2 sẽ là cầu nối các sinh viên và giảng viên của khoa khoa Kỹ thuật Đô thị ,Nhà trường với mạng lưới LIFVietnam phối hợp cùng  Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Chương trình Newton Fund Việt Nam và Học viện Kỹ thuật hoàng gia Anh để tăng cường hiệu quả trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.