Công trình nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, TP. Hải Phòng

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm có mức đầu tư 180 tỉ đồng với công suất 36.000 m3 nước thải / ngày đêm, xây dựng trên diện tích 17,5 ha bên cạnh hồ điều hòa Vĩnh Niệm thuộc phường Vĩnh Niệm – quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng. Công nghệ xử lý nhà máy Vĩnh Niệm của Nhật Bản, nguồn vốn ODA. Dự án Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm là Gói thầu B nằm trong Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1) do UBND thành phố Hải Phòng làm Chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản, có tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án là 31 tỷ Yên Nhật tương đương 5.210 tỷ đồng (tỉ giá theo thời điểm phê duyệt). Trong đó vốn vay ODA Nhật Bản là 22,3 tỷ Yên, tương đương 3.810 tỷ đồng, chiếm 73% tổng mức đầu tư; Vốn đối ứng phía Việt Nam là 8,7 tỷ Yên, tương đương 1.400 tỷ đồng chiếm 27% tổng mức đầu tư. Công trình có sự tham gia đóng góp của các chuyên gia, kỹ sư cấp thoát nước và môi trường của khoa Đô Thị, trường ĐHKT ở các công đoạn khác nhau. Các bạn sinh viên chuyên ngành CTN và Kỹ thuật Môi trường Đô thị sẽ được làm đồ án thiết kế nhà máy xử lý nước thải như thế này vào năm thứ 4. Khi ra trường các sinh viên tốt nghiệp ngành CTN và KTMT hoàn toàn có thể thiết kế và làm chủ công nghệ nhà máy xử lý nước thải đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.