Hội thảo “Giới thiệu hệ thống nước nóng trung tâm ứng dụng công nghệ CHLB Đức”

Hội thảo “Giới thiệu hệ thống nước nóng trung tâm ứng dụng công nghệ CHLB Đức”Ngày 25/12, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội – Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị cùng Công ty Cổ phần Công nghệ COMBITEK Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Giới thiệu hệ thống nước nóng trung tâm ứng dụng công nghệ CHLB Đức”.

TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung phát biểu khai mạc hội thảo
Tập thể các nhà khoa học, chuyên gia, Giảng viên tham dự hội thảo

TS.KTS Ngô Thị Kim Dung đã đọc lời khai mạc Hội thảo và có những đánh giá, định hướng sâu sắc cho quá trình đổi mới phương thức đào tạo lý thuyết kết hợp thực hành đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của xã hội. Toàn thể các khách mời và các chuyên gia đã có những trao đổi chuyên nghiệp và hữu ích về công nghệ, phần mềm tính toán và thực tế công trình đã triển khai của Công ty Cổ phần Công nghệ COMBITEK Việt Nam.

Giảng viên và các bạn sinh viên Khoa Đô thị đã đặt nhiều câu hỏi về tính khả thi, sử dụng hiệu quả năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu, xu hướng phát triển và nhu cầu thị trường trong nước và khu vực đối với hệ thống cấp nước nóng trung tâm. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Công ty đã nhiệt tình giải đáp thỏa đáng và đưa ra những định hướng kết hợp đào tạo thực hành cho sinh viên và giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp cũng như các đơn vị tư vấn có liên quan đến các thế mạnh của công ty Cổ phần Công nghệ COMBITEK Việt Nam.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp với các nội dung ghi nhớ hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ giữa Công ty Cổ phần Công nghệ COMBITEK Việt Nam với Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường Đô thị, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong thời kì đổi mới.

Biên tập: Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.