Danh sách cựu sinh viên

  1. Trần Văn Huy. Được đề cử GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THANH NIÊN QUẢ CẦU VÀNG 2020.
  2. Nguyễn Văn Trường. Giám đốc Công ty xây dựng IRIC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *